CÁC TIÊU CHUẨN RỪNG BỀN VỮNG ĐANG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN TẠI VIỆT NAM

Hiện nay, yêu cầu về sự đảm bảo các sản phẩm gỗ của người tiêu dùng, chính phủ và các công ty đang ngày càng cao hơn. Việc khai thác, chế biến cũng được quản lý chặt chẽ hơn. Vậy những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng rừng tại Việt Nam là gì?

FSC LÀ GÌ?

FSC là một tổ chức quốc tế, phi lợi nhuận. Nó đem đến những giải pháp khuyến khích việc quản lý rừng trên toàn thế giới.

Trên các sản phẩm có dán nhãn Logo FSC sẽ được người tiêu dùng trên toàn thế giới chấp nhận và tiêu dùng nhiều hơn. Việc này có thể thúc đẩy các chương trình quản lý rừng có trách nhiệm hơn.

Tiêu chuẩn rừng bền vững FSC

Nhiệm vụ chính của FSC là khuyến khích việc quản lý rừng trên thế giới. Cụ thể hơn là tập hợp các tiêu chuẩn để phù hợp với môi trường, có lợi ích xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

FSC – CoC LÀ GÌ?

FSC – CoC là con đường mà nguyên liệu thô từ rừng phải trải qua để đến với người tiêu dùng. Các đối tượng áp dụng bao gồm những giai đoạn liên tục của việc chế biến, vận chuyển, sản xuất và phân phối.

Chuỗi hành trình sản phẩm là quá trình nhận dạng gỗ từ khu rừng được chứng nhận cho tới sản phẩm được gắn nhãn.

  Nhiệm vụ và mục đích chính của chuỗi hành trình sản phẩm FSC- CoC là nhằm cung cấp các chứng cứ xác thực về việc sản phẩm gỗ. Nó như 1 sự đảm bảo những sản phẩm đã chứng nhận được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu sạch.

Chứng nhận FSC CoC

Những nguyên tắc khi thực hiện FSC/COC:

FSC đã đưa ra 10 nguyên tắc cho việc thực hiện quản lý rừng bền vững.

–    Nguyên tắc 1: Tuân thủ và thực hiện theo pháp luật và các nguyên tắc của FSC.

–    Nguyên tắc 2: Có quyền và trách nhiệm đối với với việc sử dụng và sở hữu.

–    Nguyên tắc 3: Tôn trọng quyền của người bản xứ.

–    Nguyên tắc 4: Mối quan hệ cộng đồng và an toàn của người lao động.

–    Nguyên tắc 5: Các lợi ích từ rừng.

–    Nguyên tắc 6: Tác động của môi trường.

–    Nguyên tắc 7: Có các kế hoạch quản lý.

–    Nguyên tắc 8: Tiến hành giám sát và đánh giá.

–    Nguyên tắc 9: Duy trì các khu rừng có giá trị bảo tồn cao.

–    Nguyên tắc 10: Các khu rừng trồng.

CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN RỪNG PEFC

The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 1999 tại châu Âu (tại Pháp). Đây là tổ chức có các hoạt động thúc đẩy quản lý rừng bền vững. Tiêu chuẩn này thông qua việc chứng nhận độc lập bởi bên thứ ba. PEFC làm việc trong suốt chuỗi cung cấp sản phẩm để thúc đẩy thực hành tốt trong việc quản lý rừng. Đồng thời nó còn đảm bảo rằng gỗ và các sản phẩm từ rừng được sản xuất và tuân theo các tiêu chuẩn sinh thái, xã hội và đạo đức ở mức cao nhất. Nhờ có nhãn sinh thái, người tiêu dùng có thể xác định các sản phẩm từ rừng được quản lý chặt chẽ và bền vững.

Tiêu chuẩn quản lý rừng PEFC được chia thành 2 loại chứng nhận cụ thể:

  • PEFC-FM (Forest Management certification): Chứng nhận về quản lý rừng. Chứng chỉ PEFC-FM áp dụng với các đơn vị tiến hành trồng và khai thác rừng.
  • PEFC- CoC (Chain of Custody certification): Chứng nhận về chuỗi hành trình sản phẩm. Đây là chứng chỉ dành cho các đơn vị chế biến các sản phẩm từ rừng. Đồng thời là chứng nhận hệ thống quản lý cho các đơn vị sản xuất, chế biến và thương mại những sản phẩm từ rừng

PEFC – CoC là gì?

PEFC là chứng nhận đảm bảo các sản phẩm từ gỗ có nguồn gốc từ những diện tích rừng được quản lý tốt. Ngoài ra, hệ thống giải trình trách nhiệm (DDS) của PEFC sẽ giảm thiểu nguy cơ gỗ được khai thác từ những nguồn bất hợp pháp. Từ đó, cho phép các công ty chứng minh và tuân thủ với những quy định bắt buộc. Ví dụ như quy định về gỗ của Liên minh châu Âu (EUTR). Một trong các phần bắt buộc trong chuỗi hành trình sản phẩm PEFC là hệ thống giải trình trách nhiệm DDS.

Các công ty cần phải thiết lập và áp dụng các quy trình về mua bán, kiểm soát, sản xuất, tiêu thụ và lưu trữ tài liệu đáp ứng yêu cầu để đạt được chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC. Đặc biệt áp dụng vào các lĩnh vực liên quan đến các nguồn nguyên liệu đã được chứng nhận.