Chứng nhận VietGAP chăn nuôi là gì?

Chứng nhận VietGAP chăn nuôi hay còn gọi là :”Thực hành sản xuất chăn nuôi tốt” (VietGAHP: Vietnamese Good Animal Husbandry Pratices) là chứng nhận dành cho các cá nhân, tổ chức, sản xuất chăn nuôi áp dụng bộ những nguyên tác, thủ tục, trình tự của tiêu chuẩn VietGAHP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Tiêu chuẩn này giúp đảm bảo sản phẩm đạt đủ chất lượng độ an toàn để có thể đi vào các nhà phân phối lớn như siêu thị, cửa hàng rau sạch, bảo vệ phúc lợi cho nhà sản xuất, đảm bảo được sức khỏe và tính minh bạch của sản phẩm cho người tiêu dùng. Những sản phẩm khi đã đạt chứng nhận VietGAP sẽ có logo của tiêu chuẩn và mã vạch truy xuất nguồn gốc như một sự đảm bảo về chất lượng tính minh bạch

Giống với chứng nhận VietGAP trồng trọt Chứng chỉ VietGAHP chăn nuôi là do cục Chăn nuôi và Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn xây dựng và ban hành ngày 10/11/2015 theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-C.

Các đối tượng được được chứng nhận VietGAHP

  • Chăn nuôi lợn
  • Chăn nuôi gà
  • Chăn nuôi vịt, ngan
  • Chăn nuôi bò thịt
  • Chăn nuôi bò sữa
  • Chăn nuôi dê thịt
  • Chăn nuôi dê sữa
  • Nuôi ong mật