Tư vấn, đào tạo đạt chứng nhận Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu – GRS

Chứng nhận GRS là gì?

GRS là một tiêu chuẩn sản phẩm đầy đủ, tự nguyện, quốc tế, đặt ra các yêu cầu đối với chứng nhận của bên thứ ba về nội dung tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, thực tiễn xã hội, môi trường và các hạn chế về hóa chất. Hiệu quả mong muốn của GRS là cung cấp cho các thương hiệu một công cụ để ghi nhãn chính xác hơn, khuyến khích sự đổi mới trong việc sử dụng nguyên liệu tái chế, thiết lập sự minh bạch hơn trong chuỗi cung ứng và cung cấp thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng

Phạm vi chứng nhận

Vật liệu tái chế – Chứa tối thiểu 20% hàm lượng tái chế (Ví dụ: Hàm lượng sợi tái chế trong sản phẩm dệt may, hàm lượng kim loại tái chế trong sản phẩm kim loại, hàm lượng nhựa tái chế trong sản phẩm nhựa, hàm lượng giấy tái chế trong sản phẩm giấy…)

Đạo đức – Tránh các nguồn đáng nghi vấn hoặc phi đạo đức

Bảo vệ người lao động – Đảm bảo rằng người lao động được đối xử công bằng theo các tiêu chuẩn lao động được quốc tế công nhận (ILO)

Quản lý chuỗi cung ứng – Giới thiệu các công cụ quản lý rủi ro chuỗi cung ứng để cải thiện chiến lược tìm nguồn cung ứng và ngăn chặn các hành vi phá hoại môi trường

Đánh giá tác động môi trường – xem xét các tác động môi trường liên quan đến sản xuất sản phẩm

Quy trình giám sát nguồn gốc – Chứng chỉ giao dịch theo tài liệu thông qua chuỗi cung ứng

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn GRS

GRS được thiết kế để sử dụng cho bất kỳ sản phẩm nào có chứa ít nhất 20% vật liệu tái chế. Mỗi giai đoạn sản xuất bắt buộc phải được chứng nhận, bắt đầu từ giai đoạn tái chế và kết thúc ở người bán cuối cùng trong giao dịch cuối cùng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Các địa điểm thu thập vật liệu và tập trung vật liệu phải được tự khai báo, thu thập tài liệu và thăm quan tại chỗ.

Tư vấn, đào tạo chứng nhận GRS

ICERT cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo GRS – Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu cho các công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm sử dụng nguyên liệu tái chế.

Dịch vụ đào tạo, tư vấn GRS của chúng tôi bao gồm:

Đào tạo nhân viên của doanh nghiệp nắm chắc khái niệm, yêu cầu của tiêu chuẩn về nguyên liệu tái chế, chuỗi cung ứng, xã hội, điều kiện đạt chứng nhận GRS… Qua đó, đảm bảo cán bộ/nhân viên của doanh nghiệp có năng lực áp dụng tiêu chuẩn này một cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, lãng phí, thu được lợi ích lớn nhất từ việc chứng nhận GRS.

Tư vấn, Hướng dẫn thực hiện GRS tại doanh nghiệp, áp dụng văn bản quy trình, cách thức duy trì văn bản hồ sơ kết quả thực hiện, đánh giá nội bộ và biện pháp phòng ngừa, khắc phục, giải quyết rủi ro.

Tư vấn, hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầy đủ để đạt được chứng nhận tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đánh giá chính thức. Tư vấn doanh nghiệp khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt, đồng hành cùng doanh nghiệp cho tới khi đạt được chứng nhận GRS.

Lợi ích của chứng nhận GRS

Lợi ích đối với doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp vượt qua được các kỳ đánh giá GRS và được cấp chứng nhận doanh nghiệp bạn có thể đạt được các lợi ích như sau:

Có được cơ hội được các khách hàng quốc tế đưa vào danh sách mua sắm của mình và các doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới.

Giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Sản phẩm được công nhận toàn cầu, dễ dàng hơn để bắt tay trên thị trường quốc tế.

Chứng minh được cho người tiêu dùng biết về nguồn gốc nguyên liệu làm nên sản phẩm.

Tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu của công ty.

Lợi ích đối với xã hội

Theo dõi và truy tìm nguyên liệu đầu vào Tái chế.

Cung cấp cho khách hàng (cả thương hiệu và người tiêu dùng) một công cụ để đưa ra quyết định sáng suốt.

Giảm tác hại của sản xuất đến con người và môi trường.

Đảm bảo rằng vật liệu trong sản phẩm cuối cùng thực sự được tái chế và xử lý bền vững hơn.

Thúc đẩy sự đổi mới trong việc giải quyết các vấn đề chất lượng trong việc sử dụng vật liệu tái chế.