Tiêu chuẩn thực phẩm là gì?

Tiêu chuẩn thực phẩm là các bộ yêu cầu do các tổ chức trên thế giới ban hành đối với hệ thống của doanh nghiệp, thực phẩm nhằm mục đích đảm bảo thực phẩm đến tay người tiêu thụ đạt chất lượng đề ra, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Một số tiêu chuẩn thực phẩm nổi tiếng hiện nay bao gồm: Chứng nhận ISO 22000:2018, chứng nhận HACCP, chứng nhận FSSC 22000.

Chứng nhận ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000 là chứng nhận cho Hệ thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm do Tổ chức Quốc tế hóa (ISO) ban hành , chứng nhận này được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu.

Chứng nhận HACCP

HACCP là hệ thống quy trình cung cấp sự đảm bảo an toàn thực phẩm qua việc phân tích các mối nguy về sinh học, hoá học và lý học vốn có trong quá trình sản xuất, từ việc thu mua nguyên vật liệu và xử lý, chế biến, phân phối và tiêu thụ đến thành phẩm.

Chứng nhận FSSC 22000

FSSC là viết tắt tên của tổ chức chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (Food Safety System Certification) có trụ sở tại Hà Lan. Tổ chức được lập ra nhằm mục đích cung cấp một chương trình chứng nhận được chấp nhận rộng rãi thông qua việc tăng thêm giá trị cho mối quan hệ giữa tổ chức thực phẩm được chứng nhận và các bên liên quan (như các nhà quản lý, khách hàng và nhà cung cấp).