CHỨNG NHẬN HACCP LÀ GÌ?

HACCP là hệ thống quy trình cung cấp sự đảm bảo an toàn thực phẩm qua việc phân tích các mối nguy về sinh học, hoá học và lý học vốn có trong quá trình sản xuất, từ việc thu mua nguyên vật liệu và xử lý, chế biến, phân phối và tiêu thụ đến thành phẩm.

Icert Global tư vấn chứng nhận HACCP
Icert Global tư vấn chứng nhận HACCP

Một số tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống HACCP : DS 3027 E:1997 (Đan Mạch), CCvD -HACCP:1998 (Hà lan), TCVN 5603:2008 (Việt Nam), BRC (Anh Quốc), HACCP Code:2003 (Úc)

Đối với thị trường các nước phát triển, áp dụng HACCP là yêu cầu bắt buộc đối với mọi nhà cung cấp thực phẩm.

ICERT GLOBAL TƯ VẤN HACCP CHUYÊN NGHIỆP

 • 100% doanh nghiệp đạt được chứng chỉ chứng nhận HACCP hợp pháp tại Việt Nam và có giá trị quốc tế trên toàn thế giới trong thời gian nhanh nhất.
 • Đạt chứng nhận HACCP do ICERT GLOBAL tư vấn chứng nhận, tuân thủ Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Tổ chức/doanh nghiệp được miễn xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Doanh nghiệp có được Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn đạt chuẩn mực quốc tế theo tiêu chuẩn HACCP của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm Quốc tế (Codex) hướng đến sự kiểm soát an toàn thực phẩm cao nhất, Tuân thủ yêu cầu pháp luật.
 • Giúp doanh nghiệp xây dựng và thực hiện được các điều kiện tiên quyết (con người, nhà xưởng, trang thiết bị), chương trình tiên quyết (GMP, SSOP…), các công cụ cho kế hoạch HACCP. Nhằm hạn chế các mối nguy đối với thực phẩm, xây dựng một hệ thống kiểm soát bao gồm: các quá trình, thủ tục kiểm soát, hệ thống văn bản hỗ trợ, chính sách chất lượng, quản lý nguyên liệu, truy xuất và triệu hồi sản phẩm, các hoạt động kiểm nghiệm…
Công ty CP TM & DV Cuộc Sống Việt được tư vấn và chứng nhận bởi ICERT GLOBAL
Công ty CP TM & DV Cuộc Sống Việt được tư vấn và chứng nhận bởi ICERT GLOBAL
 • Đồng hành cùng doanh nghiệp xác định các mối nguy hại cụ thể đang hiện diện hoặc còn tiềm ẩn trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm, ví dụ như các mối nguy từ sinh học, hóa học, vật lý và điều kiện bảo quản, vận chuyển, sử dụng…Giúp doanh nghiệp có được công cụ kiểm soát các mối nguy hại trong suốt quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm theo nguyên tắc hệ thống, phòng ngừa; từ khâu sản xuất nguyên liệu, trong từng công đoạn sản xuất, chế biến và đến tận tay người tiêu dùng.
 • Nâng cao uy tín chất lượng phẩm của doanh nghiệp, từ đó tăng khả năng cạnh tranh và tiếp thị; giảm chi phí do giảm sản phẩm hỏng và phải thu hồi; cải tiến quá trình sản xuất và điều kiện môi trường; cải tiến năng lực quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm.
 • Chuyên viên tư vấn tận tình, thân thiện, hỗ trợ tối đa các nhu cầu khác của doanh nghiệp: Hỗ trợ bố trí mặt bằng nhà xưởng theo nguyên tắc an toàn thực phẩm; hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tư vấn, hỗ trợ thủ tục tự công bố an toàn thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP; hỗ trợ công bố chất lượng sản phẩm; lưu hành sản phẩm…

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỨNG NHẬN HACCP

Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn theo tiêu chuẩn quốc tế HACCP được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định đáp ứng đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp theo quy định của pháp luật.

bộ khcn tổng cục tdc - ICERT GLOBAL
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ

Đạt chứng nhận HACCP do ICERT GLOBAL tư vấn chứng nhận, theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Tổ chức/ doanh nghiệp được miễn xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Chứng nhận HACCP do ICERT GLOBAL tư vấn chứng nhận có giá trị Quốc tế trên toàn thế giới thông qua dấu hiệu công nhận của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF, tổ chức công nhận BoA (Bộ Khoa học Công nghệ – Việt Nam) / UKAS (Anh Quốc)giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín thương hiệu tầm Quốc tế, kiểm soát an toàn thực phẩm ở mức cao nhất chuẩn Quốc tế, thuận lợi cho hoạt động phân phối hàng hóa đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi, người tiêu dùng… và xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp ra nước ngoài. 

iaf boa ukas - ICERT GLOBAL
Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF; Dấu hiệu công nhận Quốc tế BoA, UKAS

Đăng ký tư vấn chứng nhận HACCP tại đây để được ICERT GLOBAL tư vấn áp dụng thành công, đạt chứng nhận HACCP.

CÁC GÓI TƯ VẤN, ĐÀO TẠO ÁP DỤNG HACCP TẠI ICERT GLOBAL

Doanh nghiệp sẽ được đào tạo, tư vấn để áp dụng thành công HACCP, các gói đào tạo tư vấn HACCP sẽ phù hợp với quy mô, nhu cầu và mục đích của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và nguồn lực.

Giá trị đem lại

Gói cơ bản (Basic) Gói thông thường (Normal) Gói Hoàn hảo (Perfect)
Đạt được chứng chỉ Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp Tiêu chuẩn quốc tế HACCP là bằng chứng chứng minh điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hệ thống quản lý An toàn thực phẩm tương đồng với nhiều doanh nghiệp sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm trên thế giới. V V V
Được đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn HACCP, hiểu hiểu về các mối nguy mất an toàn thực phẩm, các phương pháp phân tích và nhận diện mối nguy, các nguyên tắc của HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cho các trưởng bộ phận, nhân viên tham gia. V V V
Được hướng dẫn, tư vấn nâng cấp nhà xưởng, bố trí mặt bằng, dây truyền sản xuất, bố trí đường đi công nhân vào khu vực sản xuất đảm bảo theo nguyên tắc một chiều, phòng tránh nhiễm chéo, nhiễm bẩn và xây dựng các chương trình tiên quyết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm V V V
Hỗ trợ xây dựng các kế hoạch kiểm soát mối nguy mất an toàn thực phẩm (HACCP/OPRP), quy trình thực hành sản xuất tốt (GMP), Quy trình thực hành vệ sinh tốt (SSOP), các biểu mẫu giám sát an toàn thực phẩm, giám sát vệ sinh hàng ngày, … và các quy trình tác nghiệp thực hiện công việc để đảm bảo có một hệ thống quản lý, phòng ngừa mối nguy mất an toàn thực phẩm đạt hiệu quả cao nhất. V V V
Cùng các bộ phận thay đổi ý thức công nhân, chuẩn hóa tác phong làm việc, áp dụng thí điểm và điều chỉnh các Quy trình thực hành sản xuất tốt, thực hành vệ sinh tốt, các quy trình công việc, các biểu mẫu vận hành, biểu mẫu giám sát để đảm bảo phù hợp nhất với hiện trạng thực tế và thuận lợi cho hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm. O V V
Được đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn HACCP và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cho các nhân viên tham gia để đảm bảo có đội ngũ nhân sự có kiến thức vững vàng về hệ thống để giám sát duy trì, vận hành, cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. O V V
Tư vấn thiết lập bộ máy tổ chức – bộ máy quản lý, giám sát an toàn thực phẩm phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. O V V
Xây dựng mô hình quản lý thống nhất, hoàn thiện sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ, bản mô tả yêu cầu các vị trí công việc trong công ty; O V V
Cải tiến sự phối hợp công việc giữa các bộ phận nhằm tăng cường khả năng quản lý, kiểm soát công việc, giảm sai lỗi công việc và tránh chồng chéo. O O V
Được nhóm chuyên gia tư vấn theo sát, hỗ trợ cho từng bộ phận của công ty trong suốt quá trình xây dựng, vận hành, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (thời gian từ 06 đến 09 tháng). Nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý một cách tốt nhất và việc vận hành thuần thục nhất, ý thức công nhân và tác phong làm việc được chuẩn hóa. O O V
Thiết lập quy định, chuẩn hóa tác phong, giao tiếp, lời nói, phương thức trao đổi thông tin nội bộ và bước đầu xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp và chuẩn hóa các hoạt động dịch vụ/kinh doanh. O O V
Hỗ trợ thống nhất xây dựng Tiêu chuẩn nguyên liệu, tiêu chuẩn bán thành phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm và thiết lập các phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm/phương pháp phê duyệt thẩm định sau lắp đặt vận hành. O O V
Được đào tạo, hướng dẫn áp dụng các công cụ cải tiến chất lượng để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh góp phần cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ O O V

 

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HACCP

 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Rang Xay Chuyên Nghiệp Sài Gòn
 • Công Ty TNHH Hoàng Liên
 • Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Hưng Điền
 • Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Trường Tân
 • Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Cường Tiến
 • Công Ty TNHH Nông Sản Trung Hiếu
 • Công Ty TNHH Gyk
 • Công Ty TNHH Chanh Vuông BH
 • Công Ty TNHH Thực Phẩm Phúc Lâm
 • Công ty TNHH hạt điều Việt
 • Công ty TNHH MTV Phương Khiêm
 • Công Ty TNHH Kisama
 • Công ty TNHH MTV Tâm Khang Anh
 • Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ Liên Việt
 • Công ty TNHH Quỳnh Như
 • Công ty TNHH sản phẩm thiên nhiên Adeva Naturals
 • Công ty cổ phần Nấm Ta
 • Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ánh Kỳ

Icert Global tư vấn chứng nhận HACCP tại Công ty Chanh Vuông BH
Icert Global tư vấn chứng nhận HACCP tại Công ty Chanh Vuông BH.

Đăng ký tư vấn chứng nhận HACCP tại đây để được ICERT GLOBAL tư vấn áp dụng thành công, đạt chứng nhận HACCP.

ICERT GLOBAL đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững !

Tags: ,