Chứng nhận ISO 17025 là chứng nhận mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn cần đạt được. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 được xây dựng nhằm thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các phòng thử nghiệm. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu đối với phòng thử nghiệm, giúp phòng thử nghiệm chứng tỏ mình hoạt động có năng lực và có khả năng cung cấp các kết quả có giá trị sử dụng.

Tiêu chuẩn ISO là gì?

ISO 17025 là hệ thống quản lý chất lượng và là tiêu chuẩn chính cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). Nội dung tiêu chuẩn bao quát tất cả các điều của ISO 9001 đồng thời bổ sung các yêu cầu kỹ thuật mà một phòng thí nghiệm phải đáp ứng.

ISO 17025 đánh giá năng lực kỹ thuật trong các dịch vụ thử nghiệm và hiệu chuẩn trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho các tổ chức tạo ra kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn. ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế ISO và Hội đồng Điện, Điện tử Quốc tế – IEC ban hành để quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn .

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được coi là chuẩn quốc tế để công nhận khả năng của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn vốn có vai trò rất quan trọng trong thương mại, phát triển sản xuất, sản phẩm và trong việc bảo vệ khách hàng.

Dịch vụ tư vấn, đào tạo ISO/IEC 17025:2017
Dịch vụ tư vấn, đào tạo ISO/IEC 17025:2017

Phạm vi áp dụng ISO/IEC 17025:

ISO/IEC 17025:2017 áp dụng đối với các phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn (để xây dựng một hệ thống quản lý); cơ quan công nhận (để đánh giá, công nhận) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (để lựa chọn các PTN có đủ năng lực phục vụ hoạt động quản lý nhà nước):

 • Các phòng thử nghiệm/phòng kiểm nghiệm hóa học cho các nền mẫu thực phẩm, mỹ phẩm, hóa dầu, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…
 • Các phòng thử nghiệm/phòng kiểm nghiệm sinh học (vi sinh) cho các nền mẫu thực phẩm, mỹ phẩm, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…
 • Các phòng thử nghiệm/kiểm nghiệm dược phẩm.
 • Các phòng thử nghiệm/phòng thí nghiệm cơ lý cho các nền mẫu sắt thép, cơ khí, vật liệu xây dựng, kết cấu xây dựng,….
 • Các phòng thử nghiệm/phòng thí nghiệm cho các nền mẫu thiết bị điện và điện tử.
 • Các phòng thử nghiệm không phá hủy cho kết cấu xây dựng, cầu đường, giao thông,…
 • Các phòng hiệu chuẩn, phòng đo lường phục vụ mục đích đo lường và hiệu chuẩn các dụng cụ đo, các trang thiết bị đo lường.
Chuyên gia của Icert Global hướng doanh nghiệp dẫn áp dụng ISO 17025 tại phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn.
Chuyên gia của Icert Global hướng doanh nghiệp dẫn áp dụng ISO 17025 tại phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn.

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 17025:2017

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 có vai trò quan trong trọng chiến lược mục tiêu, hoạt động kinh doanh bên ngoài và cải tiến nội bộ của doanh nghiệp:

 • Nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp và uy tín của phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn;

Việc sở hữu chứng nhận ISO/IEC 17025: 2017 sẽ thể hiện rằng phòng thí nghiệm có khả năng cung cấp các kết quả có giá trị một cách nhất quán. Các nhân viện thực hiện công việc có năng lực. Các kết quả thử nghiệm được công nhận có thể được truy xuất trở lại Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI)

 • Khẳng định năng lực kỹ thuật và quản lý chất lượng của phòng thử nghiệm;

Nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 các hoạt động, chính sách và mục tiêu chất lượng xác định sẽ là nền tảng cho định hướng chiến lược của tổ chức. Văn hóa tư duy sẽ dựa trên rủi ro thúc thẩy các hoạt động hiệu quả về chi phí và quyết định dựa trên kết quả có thật. Phòng thí nghiệm cần lập kế hoạch để giải quyết được các rủi ro.

Đồng thời thúc đẩy hoạt động cải tiến và đảm bảo các rủi ro chất lượng chính liên quan đến các thử nghiệm và hiệu chuẩn được biết.

Đảm bảo sự chuẩn xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn;

 • Tạo điều kiện để kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn được thừa nhận song phương, đa phương;

Tiêu chuẩn ISO 17025 sẽ chứng minh được rằng các phương pháp thử nghiệm và hiệu chuẩn của bạn đã được xem xét và đánh giá. Đồng thời đảm bảo rằng bạn đang sử dụng công nghệ và tài liệu mới nhất hiện có.

 • Hội nhập hoạt động công nhận PTN của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 như bên thứ ba, các chuyên gia ISO đánh giá và kiểm tra tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Sự công nhận của bên thứ ba hoàn toàn có thể mang lại sự tự hào cho tổ chức.

Đăng ký tư vấn tại đây để được ICERT GLOBAL tư vấn áp dụng thành công, đạt chứng nhận ISO 17025:2017.

Các bước triển khai ISO 17025:2017

Bước 1: Lãnh đạo “Phòng thử nghiệm” tìm hiểu về tiêu chuẩn và xác định phạm vi áp dụng. Lãnh đạo cần nhận thức rõ ràng ý nghĩa của ISO 17025 áp dụng cho “Phòng Thử Nghiệm” của mình và định hướng các hoạt động để xác định mục tiêu và các điều kiện áp dụng cụ thể.

Bước 2: Ban lãnh đạo thành lập ban chỉ đạo dự án ISO 17025 tại “Phòng Thử Nghiệm”. Ban chỉ đạo này bao gồm có đại diện lãnh đạo và các bộ phận trong phạm vi áp dụng ISO 17025. Đại diện lãnh đạo về kỹ thuật để thay lãnh đạo trong việc chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý ISO 17025 và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về các hoạt động kỹ thuật của “Phòng Thử Nghiệm”.

Bước 3: Đánh giá thực trạng của “Phòng Thử Nghiệm” so với các yêu cầu của tiêu chuẩn. Cần rà soát các hoạt động theo định hướng quá trình, xem xét yêu cầu nào không áp dụng và mức độ đáp ứng hiện tại của các hoạt động trong “Phòng Thử Nghiệm”. Đây là cơ sở để xác định những hoạt động cần thay đổi hay bổ sung để xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết

Bước 4: Thiết lập hệ thống và văn bản hệ thống ISO 17025. Hệ thống tài liệu phải được xây dựng hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và các yêu cầu điều hành của “Phòng Thử Nghiệm” bao gồm:

 • Sổ tay ISO 17025
 • Các quy trình và thủ tục liên quan
 • Các hướng dẫn công việc, quy chế, quy định cần thiết

Bước 5: Áp dụng hệ thống ISO 17025 theo các bước:

 • Phổ biến để mọi nhân viên trong “Phòng Thử Nghiệm” nhận thức đúng và đủ về ISO 17025.
 • Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn đã xây dựng
 • Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến từng quá trình, qui trình cụ thể.

Bước 6: Đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận ISO 17025 bao gồm:

 • Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ để xác định sự phù hợp của hệ thống và tiến hành các hoạt động khắc phục, phòng ngừa cần thiết.
 • Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Doanh nghiệp có quyền lựa chọn bất kỳ tổ chức Chứng nhận nào để đánh giá và cấp chứng chỉ vì mọi chứng chỉ ISO 17025 đều có giá trị như nhau không phân biệt tổ chức nào tiến hành cấp.
 • Đánh giá trước chứng nhận nhằm xác định mức độ hoàn thiện và sẵn sàng của hệ thống ISO 17025 cho đánh giá chứng nhận. Hoạt động này thường do tổ chức Chứng nhận thực hiện.

Bước 7: Đánh giá do tổ chức Công nhận (Bureau of Accreditation) tiến hành để đánh giá tính phù hợp của hệ thống theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17025 và cấp chứng chỉ công nhận năng lực của “Phòng Thử Nghiệm”.

Bước 8: Sau khi “Phòng Thử Nghiệm” được chứng nhận sẽ cần phải duy trì hệ thống ISO 17025. Với những vấn đề sau khi đã được khắc phục qua quá trình đánh giá cần phải tiếp tục duy trì và cải tiến các hoạt động đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và để không ngừng cải tiến hệ thống, nâng cao được hiệu quả quản lý.

Icert Global tư vấn, đào tạo ISO/IEC 17025 taị Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng.
Icert Global tư vấn, đào tạo ISO/IEC 17025 taị Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng.

05 lý do chính khách hàng lựa chọn Icert Global là đơn vị tư vấn chứng nhận 17025:2017

 1. Đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và thành thạo về ISO/IEC 17025 và đội ngũ chuyên viên tư vấn, chăm sóc khách hàng chu đáo, nhiệt tình và chuyên nghiệp;
 2. ICERT GLOBAL có 03 chi nhánh trải dài khắp cả nước (tư vấn ISO 17025 tại Hà Nội, tư vấn ISO 17025 tại Đà Nẵng và tư vấn ISO 17025 tại Tp. HCM) giúp khách hàng hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng;
 3. Chi phí đánh giá cấp chứng nhận hợp lý, với chương trình hỗ trợ khách hàng lên đến 30% chi phí;
 4. Khách hàng sẽ được đào tạo bài bản về tiêu chuẩn, các bước áp dụng vận hành cụ thể, đồng thời cung cấp các văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan;
 5. Đồng hành cùng doanh nghiệp cho tới khi đạt chứng nhận ISO 17025 và hỗ trợ miễn phí tư vấn thêm về các chứng chỉ/chứng nhận quốc tế khác để tích hợp triển khai các hệ thống quản lý phù hợp với doanh nghiệp: Hệ thống quản lý chất lượng – ISO 9001:2015; Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015; Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Đăng ký tư vấn tại đây để được ICERT GLOBAL tư vấn áp dụng thành công, đạt chứng nhận ISO 17025:2017.

Tags: ,