Chứng nhận FSC-CoC là một trong các chứng nhận của tổ chức FSC (Hội đồng Quản lý rừng). FSC được thành lập từ năm 1993 tại Toronto, Canada, đây là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được lập ra nhằm duy trì và đảm bảo một hệ thống quản lý rừng bền vững có trách nhiệm. Ngày nay, FSC hoạt động tại hơn 80 quốc gia, bất cứ nơi nào có rừng.

Hiện nay vấn đề về quản lý rừng đang được quan tâm hàng đầu trên thế giới bởi các tổ chức, cá nhận cũng như doanh nghiệp.

FSC (Forest Stewardship Council) hiện nay trụ sở chính của FSC được đặt tại Born (Đức), nhằm đem đến những giải pháp, khuyến khích và kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, có lợi ích xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

FSC đã thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý rừng có trách nhiệm. Hình thành một chương trình thừa nhận các Tổ Chức Chứng Nhận (bên thứ ba độc lập) và ủy quyền cho các Tổ Chức này chứng nhận những nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng theo tiêu chuẩn của FSC.

Nhãn Logo FSC và nhãn dán trên sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng trên toàn thế giới có thể nhận biết được các tổ chức hay sản phẩm ủng hộ chương trình quản lý rừng có trách nhiệm.