Chứng nhận FSC-CoC là một trong các chứng nhận của tổ chức FSC (Hội đồng Quản lý rừng). FSC được thành lập từ năm 1993 tại Toronto, Canada, đây là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được lập ra nhằm duy trì và đảm bảo một hệ thống quản lý rừng bền vững có trách nhiệm. Ngày nay, FSC hoạt động tại hơn 80 quốc gia, bất cứ nơi nào có rừng.

Hiện nay vấn đề về quản lý rừng đang được quan tâm hàng đầu trên thế giới bởi các tổ chức, cá nhận cũng như doanh nghiệp.

FSC (Forest Stewardship Council) hiện nay trụ sở chính của FSC được đặt tại Born (Đức), nhằm đem đến những giải pháp, khuyến khích và kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, có lợi ích xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

FSC đã thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý rừng có trách nhiệm. Hình thành một chương trình thừa nhận các Tổ Chức Chứng Nhận (bên thứ ba độc lập) và ủy quyền cho các Tổ Chức này chứng nhận những nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng theo tiêu chuẩn của FSC.

Nhãn Logo FSC và nhãn dán trên sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng trên toàn thế giới có thể nhận biết được các tổ chức hay sản phẩm ủng hộ chương trình quản lý rừng có trách nhiệm.

Icert Global tư vấn chứng nhận FSC-CoC

10 NGUYÊN TẮC CỦA FSC

Có 10 nguyên tắc và 56 chuẩn mực của chứng nhận FSC-CoC kết hợp các bổ sung cần thiết về quản lý rừng ở các cấp quốc gia và trong quốc gia để áp dụng đối với các loại rừng trên toàn thế giới được FSC thừa nhận, tạo nên tiêu chuẩn quản lý rừng FSC.

–    Nguyên tắc 1: Tuân thủ theo pháp luật và các nguyên tắc của FSC.

–    Nguyên tắc 2: Quyền và trách nhiệm đối với với việc sử dụng và sở hữu.

–    Nguyên tắc 3: Quyền của người bản xứ.

–    Nguyên tắc 4: Mối quan hệ cộng đồng và quyền của người lao động.

–    Nguyên tắc 5: Các lợi ích từ rừng.

–    Nguyên tắc 6: Tác động về môi trường.

–    Nguyên tắc 7: Kế hoạch quản lý.

–    Nguyên tắc 8: Giám sát và đánh giá.

–    Nguyên tắc 9: Duy trì các khu rừng có giá trị bảo tồn cao.

–    Nguyên tắc 10: Các khu rừng trồng.

CÁC LOẠI CHỨNG NHẬN FSC

Chứng nhận FSC được thực hiện thông qua các Tổ Chức Chứng Nhận được FSC công nhận, FSC không thực hiện việc chứng nhận cho các hoạt động về rừng cũng như sản xuất.

Các tiêu chuẩn FSC được sử dụng hiện tại - Icert global

Có 03 loại chứng nhận FSC đang được các Tổ Chức Chứng Nhận cung cấp:

–    FSC-FM (FSC-Forest Management Certificate) – Chứng nhận Quản lý rừng FSC: yêu cầu cho một khu rừng xác định phải tuân thủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và kinh tế theo yêu cầu của FSC.

–    FSC-CoC (FSC-Chain of Custody Certificate) – Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm FSC: yêu cầu các tổ chức chứng minh các sản phẩm gỗ được giao dịch từ các nguồn gốc được chứng nhận, các sản phẩm này có thể được sử dụng nhãn FSC và dấu chứng nhận của Tổ Chức Chứng Nhận. Hiện tại đây là chứng nhận được sử dụng nhiều nhất để chứng nhận tại Việt Nam. ICERT GLOBAL hỗ trợ trọn gói tư vấn cho doanh nghiệp về FSC-CoC.

–    FSC-CoC/CW (FSC-Chain of Custody/Control Wood Certificate) – Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm FSC/Đánh giá nguồn gốc gỗ có kiểm soát FSC: yêu cầu các tổ chức chứng minh các sản phẩm gỗ được giao dịch từ các nguồn gốc được chứng nhận FSC và các nguồn gốc gỗ có kiểm soát FSC, các sản phẩm này có thể được sử dụng nhãn FSC và dấu chứng nhận của Tổ Chức Chứng Nhận.

Đăng ký tư vấn chứng nhận FSC-CoC tại đây để được ICERT GLOBAL tư vấn áp dụng thành công và đạt chứng nhận.

Chứng nhận FSC-CoC LÀ GÌ?

–    CoC (Chain of Custody) – Chuỗi hành trình sản phẩm

–    Đây là một trong 02 loại chứng nhận FSC, Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) là con đường mà nguyên liệu thô từ rừng phải trải qua để đến với người tiêu dùng, bao gồm những giai đoạn liên tục của việc chế biến, vận chuyển, sản xuất và phân phối. Là quá trình nhận dạng gỗ từ khu rừng được chứng nhận cho tới khi sản phẩm được gắn nhãn.

–    Mục đích của Chuỗi hành trình sản phẩm FSC-CoC là nhằm cung cấp các chứng cứ xác thực về việc sản phẩm gỗ được chứng nhận đã sản xuất từ các nguồn nguyên liệu được chứng nhận.

CÁC TIÊU CHUẨN FSC ÁP DỤNG CHO CHỨNG NHẬN CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM FSC-CoC HIỆN ĐANG ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn: FSC-STD-40-004 (Ver. 2-0)

Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm đối với các công ty cung cấp và chế biến sản phẩm có chứng nhận FSC.

Tiêu chuẩn: FSC-STD-40-005 (Ver. 2-1)

Tiêu chuẩn FSC dành cho các công ty đánh giá nguồn gỗ có kiểm soát FSC.

Tiêu chuẩn: FSC-STD-30-010 (Ver. 2-0)

Tiêu chuẩn gỗ có kiểm soát FSC dành cho các tổ chức quản lý rừng.

Tiêu chuẩn: FSC-STD-50-001(Ver. 1-0)

Các yêu cầu dán nhãn FSC trên sản phẩm.

CÁC ĐỐI TƯỢNG CẦN ĐẠT CHỨNG NHẬN FSC-CoC

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp mà sở hữu nguyên liệu hay sản phẩm FSC trên phương diện pháp lý hay vật chất liên quan đến:

–    Khai thác và thu mua nguyên liệu

–    Sơ chế

–    Tinh chế

–    Phân phối

Tuy nhiên chỉ có các bộ phận, cá nhân bên trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp này có liên quan đến các yêu cầu của tiêu chuẩn phải tham gia vào chương trình FSC-CoC.

tư vấn chứng nhận theo tiêu chuẩn fsc - icert global

VÌ SAO NÊN ÁP DỤNG CHỨNG NHẬN FSC-CoC

–    Là trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.

–    Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường cần sản phẩm FSC.

–    Giúp kiểm soát nguồn nguyên liệu FSC rất hiệu quả.

–    Mở rộng được thị trường.

–    Nâng cao lợi nhuận.

–    Nâng cao uy tín và lợi thế cạnh tranh.

–    Khai thác và thu mua nguyên liệu.

–    Sơ chế.

–    Tinh chế.

–    Phân phối.

Tuy nhiên chỉ có các bộ phận, cá nhân bên trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp này có liên quan đến các yêu cầu của tiêu chuẩn phải tham gia vào chương trình FSC-CoC.

Đăng ký tư vấn chứng nhận FSC-CoC tại đây để được ICERT GLOBAL tư vấn áp dụng thành công và đạt chứng nhận.

Tags: