Với thị trường cạnh tranh như hiện nay, các doanh nghiệp đã và đang quan tâm nhiều hơn đến việc khẳng định chất lượng của bản thân. Trong ngành logistics cũng vậy, để cạnh tranh thì cần tối ưu chất lượng. Vậy các doanh nghiệp logistics sẽ có thể áp dụng những tiêu chuẩn ISO nào cho hoạt động của mình?

TIÊU CHUẨN 9001 CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

ISO 9001 là tiêu chuẩn quy định chi tiết về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này sử dụng với mục đích xây dựng và đánh giá, cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp. Đã có rất nhiều doanh nghiệp trên thế thới có chứng nhận tiêu chuẩn 9001 này.

doanh nghiệp logistics có thể áp dụng iso 9001

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có thể áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp. Mọi loại hình, quy mô hoặc sản phẩm, dịch vụ cung cấp đều có thể áp dụng tiêu chuẩn này.

 Lợi ích áp dụng iso 9001:2015

Doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, để nâng cao lợi thế cạnh tranh. ISO 9001:2015 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu. Tiêu chuẩn này giúp doanh nghiệp thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong một tổ chức một cách tốt nhất. Từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng một cách ổn định như yêu cầu của khách hàng. Cụ thể các lợi ích tổ chức sẽ đạt được những lợi ích như:

– Giúp doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc tốt hơn

– Hạn chế phòng ngừa các sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại. Từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc;

– Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức;

– Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;

– Giúp chất lượng của quá trình và sản phẩm được cải tiến thường xuyên;

– Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;

– Nâng cao hình ảnh, uy tín của tổ chức, doanh nghiệp…

 

ISO 22000 CHO HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN, LƯU KHO

doanh nghiệp logistics có thể áp dụng iso 22000

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành. Tiêu chuẩn này nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. ISO 22000 có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập kinh thế toàn cầu. Bốn yếu tố chính của tiêu chuẩn này là:

  • Trao đổi thông tin: Các thông tin rất cần thiết nhằm đảm bảo các mối nguy được xác định và kiểm soát một cách đầy đủ ở mỗi giai đoạn trong suốt chuỗi cung ứng thực phẩm. Trao đổi thông tin với khách hàng và các nhà cung ứng về các mối nguy đã được xác định. Điều này giúp doanh nghiệp có các biện pháp kiểm soát hướng và đáp ứng công khai các yêu cầu của khách hàng.
  • Quản lý hệ thống: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả nhất được thiết lập, vận hành được cập nhật trên cơ sở cấu trúc của hệ thống quản lý và hợp nhất với các hoạt động quản lý chung của tổ chức.Việc này đem lại lợi ích tối đa cho tổ chức và bên liên quan. Tiêu chuẩn này được liên kết với tiêu chuẩn ISO 900. Việc kết hợp 2 tiêu chuẩn nhằm tăng độ tương thích với hoạt động hơn. Tuy nhiên, vẫn có thể áp dụng tiêu chuẩn này một cách độc lập với các hệ thống quản lý khác.
  • Các chương trình tiên quyết là các chương trình tiên quyết. PRPs bao gồm điều kiện cơ bản và hoạt động cần thiết để duy trì một môi trường vệ sinh xuyên suốt chuỗi cung ứng thực phẩm. Các điều kiện và hoạt động này cần phù hợp với yêu cầu sản xuất. Đồng thời yêu cầu việc sử dụng và cung cấp sự an toàn đối với sản phẩm cuối cùng cũng như người tiêu dùng. PRPs là một trong những chuẩn mực “cần và đủ” để các cơ sở đủ điều kiện tham gia sản xuất thực phẩm.

ISO 14001 ĐỂ PHÒNG NGỪA TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 14001:2015 sẽ đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về Môi trường và có khả năng tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác về môi trường, giảm thiểu phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

Lợi ích áp dụng iso 14001

Một doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 sẽ cung cấp niềm tin rằng đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về bảo vệ môi trường. Tiêu chuẩn có khả năng tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác về môi trường, giảm thiểu phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

Việc được chứng nhận theo ISO 14001:2015 cũng tạo điều kiện điều kiện vượt qua các rào cản kỹ thuật và dễ dàng cho tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu hay việc xuất khẩu sang các thị trường khó tính trên thế giới. Bên cạnh đó, việc áp dụng ISO 14001 còn mang lại nhiều lợi ích khác như:

  • Tiêu chuẩn hóa toàn bộ hoạt động quản lý môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp,
  • Giảm tối đa các nguy cơ và các chi phí giải quyết các vụ bồi thường sự cố môi trường. Các khoản phạt vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
  • Tăng cường uy tín, sự tin cậy, hài lòng, tin tưởng của khách hàng và bên quan tâm đối với hoạt động của doanh nghiệp,
  • Cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp thông qua sự kết hợp các chương trình bảo vệ môi trường với tiết kiệm năng lượng. Với tiêu chuẩn này hoạt động sản xuất sạch hơn và cải tiến dòng chảy nguyên vật liệu.

 

ISO 45001 ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN.

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S). Tiêu chuẩn này nhằm mục đích cải thiện an toàn và sức khỏe cho công nhân viên

ISO 45001 thay thế các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trước đây, trong đó bao gồm OHSAS 18001.

Lợi ích của chứng nhận iso 45001

Để tồn tại trên thị trường toàn cầu cạnh tranh ngày nay, các tổ chức phải chủ động quản lý tất cả các loại rủi ro đối với doanh nghiệp. Đồng thời quan tâm hơn đến vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cũng không ngoại lệ. ISO 45001 sẽ cung cấp động lực mới cho thực hành an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong các tổ chức. Đồng thời nó giúp cải thiện an toàn cho nhân viên và nhà thầu. Các tổ chức sẽ có thêm cơ hội để bảo vệ cũng như nâng cao sức khỏe và hiệu suất của người lao động. Ngoài ra chứng nhận ISO 45001 cải thiện bền vững động lực của nhân viên.