Tập đoàn Eastech được thành lập từ năm 1971, đã có 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực loa âm thanh. Tập đoàn có hơn 6000 công nhân viên trên toàn thế giới trong đó bao gồm 150 kỹ sư nghiên cứu về âm thanh học, điện tử, phần cứng, phần mềm và hệ thống âm thanh. Tại Hồi Dương, Trung Quốc và Videbaek Đan Mạch có hệ thống thiết bị nghiên cứu về âm thanh học tiên tiến nhất, được đồng bộ với thiết bị nghiên cứu điện tử và phần mềm tại Thẩm Quyến, Hồi Dương Trung Quốc., Singapore.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu tập trung vào các thị trường tiêu thụ như âm thanh học, thiết bị âm thanh internet, hệ thống karaoke, hệ thống âm thanh và loa; cũng như các ứng dụng chuyên nghiệp về loa xe hơi, sử dụng thiết bị hiện đại hóa với 120 bằng sáng chế khác nhau, cung cấp cho thế giới nguồn lực dồi dào về kỹ thuật, chế tạo và kiểm nghiệm.

Tập đoàn Eastech lấy chất lượng làm cốt lõi, chú trọng xây dựng lòng tin đối với khách hàng và công nhân viên, thực hiện trách nhiệm với xã hội trong đó bao gồm việc quản lý rủi ro gây ảnh hưởng tới chất lượng và bảo vệ môi trường.

Với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh với nhiều loại vật liệu khổng lồ, mọi sản phẩm mà Eastech cung cấp đều đưa ra cam kết đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, nghiêm ngặt nhất. ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015 là những bộ tiêu chuẩn quan trọng và căn bản dễ áp dụng, giúp doanh nghiệp quản lý, kiểm soát chất lượng cam kết mà không gây ô nhiễm môi trường.

ICERT GLOBAL là đơn vị tư vấn chứng nhận cho Eastech Việt Nam áp dụng tích hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 nhằm cải tiến chất lượng quản trị điều hành cũng như chất lượng sản phẩm, tăng cường đào tạo để CBCNV nắm được tiêu chuẩn và có khả năng áp dụng tiêu chuẩn vào thực tiễn công việc.

ICERT GLOBAL có đội ngũ chuyên gia tư vấn, đào tạo nhiều kinh nghiệm xây dựng hệ thống cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các bước áp dụng bài bản, đào tạo nhân lực phụ trách quản lý chất lượng cũng như đào tạo nhận thức cho toàn thể CBCNV Công ty.

Sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận của ICERT GLOBAL, Eastech được ICERT GLOBAL hỗ trợ hướng dẫn theo sát toàn bộ quá trình từ khi mới bắt đầu triển khai xây dựng, bổ nhiệm cán bộ chất lượng cho tới xây dựng, soạn thảo ban hành hệ thống tài liệu phù hợp yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát môi trường ISO 14001 và phù hợp ISO 9001; đào tạo nhận thức chung; đào tạo nhân lực phụ trách; hướng dẫn đánh giá nội bộ, khắc phục điểm không phù hợp chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận chính thức; hỗ trợ doanh nghiệp với vai trò nhà tư vấn trong và sau đánh giá chính thức.

Đặc biệt, trong khâu đào tạo vận hành và triển khai áp dụng hệ thống quản lý đã được xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 9001, ICERT GLOBAL hướng dẫn các phòng ban, bộ phận trong Eastech áp dụng một cách đồng bộ và hiệu quả; hỗ trợ các cán bộ chủ chốt của Eastech theo dõi, kiểm tra việc áp dụng nhằm đảm bảo rằng các công việc thực hiện tại mọi vị trí được tuân thủ theo hệ thống văn bản đã ban hành; vận hành thử hệ thống; đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ nhằm tự kiểm tra và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng cũng như môi trường của chính doanh nghiệp. Qua đánh giá nội bộ và thẩm tra, ICERT GLOBAL đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa cũng như phương án cải tiến cần thiết nhằm hoàn chỉnh hệ thống quản lý chất lượng và môi trường của Eastech.