Công ty TNHH Hojeong thành lập từ năm 2015 tại tại Cụm Công nghiệp Tam Sơn – Từ Sơn – Bắc Ninh. Là Công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử cho điện thoại và máy tính bảng. Hojeong là nhà cung cấp cấp 1 của SamSung. Quy mô nhà xưởng Hojeong khoảng 0,4 ha được đầu tư thiết bị gia công bằng máy móc hiện đại.


Một số hình ảnh xưởng sản xuất linh kiện điện thoại, máy tính bảng của Hojeong

Lãnh đạo Công ty Hojeong đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của áp dụng ISO 14001 và ISO 9001 vào hệ thống quản lý vận hành của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và tuân thủ các yêu cầu đối với việc bảo vệ môi trường.

Qua tìm hiểu nhiều kênh thông tin và khảo sát năng lực nhà cung cấp dịch vụ, Hojeong đã lựa chọn ICERT GLOBAL là đơn vị tư vấn chứng nhận ISO 14001 cũng như ISO 9001 giúp Công ty Hojeong nâng cao chất lượng hệ thống, tìm kiếm cơ hội cải tiến.

Với kinh nghiệm lâu năm là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong tư vấn chứng nhận các tiêu chuẩn hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm. ICERT GLOBAL đã triển khai tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng chuẩn quốc tế. Trong đó chú trọng đi sâu vào hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu, văn bản, quy trình, quy định sao cho phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn; hướng dẫn ban hành vận hành áp dụng; đào tạo nhân lực phụ trách quản lý chất lượng cũng như đào tạo nhận thức cho toàn thể CBCNV Hojeong; hướng dẫn doanh nghiệp vận hành thử hệ thống tìm kiếm cơ hội cải tiến.

Trong quá trình vận hành thử hệ thống quản lý đã được tư vấn xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 9001, chuyên gia ICERT GLOBAL cùng đồng hành với ban lãnh đạo, các phòng ban, bộ phận thuộc Hojeong sao cho việc áp dụng trở nên đồng bộ và hiệu quả; hỗ trợ các cán bộ chủ chốt của Hojeong theo dõi, kiểm soát các mối nguy chất lượng và môi trường nhằm đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn cũng như quy định đã ban hành. ICERT GLOBAL hỗ trợ đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cho Hojeong nhằm xây dựng đội ngũ nguồn lực có thể thực hiện tự kiểm tra và hoàn thiện hệ thống quản lý của chính doanh nghiệp.

Chuyên gia tư vấn của ICERT GLOBAL theo sát, hỗ trợ cho từng bộ phận của Hojeong trong suốt quá trình xây dựng, vận hành, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và môi trường nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý một cách tốt nhất và hiệu quả nhất đạt chứng nhận cấp bởi một tổ chức độc lập.